Igen.

 

Korábban csak a gyed-et követő foglalkoztatásnál lehetett érvényesíteni az adókedvezményt, de 2014. január 1-től a gyed melletti munkavégzésre is kiterjed.

Az „új” Mt. 65. §-a rendelkezik a felmondásról és a
felmondási védelemről: ebben megfogalmazza ugyan a várandós
illetve „az emberi reprodukciós eljárásban” résztvevő nők
védelmét, de ennek feltételéül szabja a munkáltató
„azonnali” tájékoztatását mindezen „tényekről” /65..§(5)/

 

Az „új” Mt. 65. §-a rendelkezik a felmondásról és a
felmondási védelemről: ebben megfogalmazza ugyan a várandós
illetve „az emberi reprodukciós eljárásban” résztvevő nők
védelmét, de ennek feltételéül szabja a munkáltató
„azonnali” tájékoztatását mindezen „tényekről”65..§5)

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298

 

2013. évi V. törvény

a Polgári
Törvénykönyvről
1

(…)

 

NEGYEDIK KÖNYV

Az alapvető jogok biztosának indítványára változik a 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

65.§-ának (5) bekezdése, mely eddig a felmondási védelem feltételeként a felmondás közlését megelőző tájékoztatási kötelezettséget írt elő a kismamák számára - a várandósság tényéről való tudomásszerzés illetve az emberi reprodukciós eljárásban való részvétel indulásának "pillanatában".

 

 

Az új Ptk. - ban három olyan jogterület van, melyet eddig
önállóan szabályoztak, ám most bekerült az új Polgári
Törvénykönyvbe; ezek egyike a családjog.

 

 

Igen, az ideális család: anya, apa (persze házasságban!),
gyerekek, lehetőleg három és lehetőleg ugyanattól a
szülőpártól.
Kevés ilyen család van, viszont rengetegféle más.
Az új családjogi szabályozásokat ez utóbbiak tették szükségessé
: a felbomló házasságok, az ebből fakadó végeérhetetlen
jogviták, és (sokszor ezekkel párhuzamosan) az új, legtöbbször
már házasságkötés szándéka nélküli együttélések...

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298
2013. évi V. törvény
Hatályos: 2014.03.15 -

2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről