Új
Ptk. - Családjogi változások 1.

            
Az apai jogállás, avagy
kinek a nevére kerülhet a baba

            
- A teljes hatályú apai
elismerő nyilatkozatot érintő változásokról

Új
Ptk. - Családjogi változások 1.

            
Az apai jogállás, avagy
kinek a nevére kerülhet a baba

            
- A teljes hatályú apai
elismerő nyilatkozatot érintő változásokról

Nem, - a gyet-en lévők változatlanul csak maximum heti 30 órában végezhetnek kereső tevékenységet (kivétel: az otthoni munkavégzés, az ugyanis időbeli korlát nélkül folytatható).

Nem.

A gyet ("főállású anyaság") időtartama nem számít munkaviszonyban töltött időnek, viszont nyugdíjszerző időként tartják nyilván.

Nem.

- Ugyanis: a gyes adóterhet nem viselő járandóságnak minősül, így szja-előleg nem terheli,

  de nyugdíjjárulékot vonnak belőle.
- Viszont nem érvényesíthető a családi járulékkedvezmény olyan járulékokból, melyeket - az Szja

  tv. szerint - adómentes bevétel vagy bevételnek nem minősülő összeg után kell fizetni.

 

A családi (adó)kedvezmény az erre jogosult magánszemély összevont adóalapját csökkenti (az adóelőleg megállapítását megelőzően).

 

Két egyetemista ikerfiam mellett az „új” házasságomból van egy 7 éves kisfiam is.

 

Ilyen esetben hogy' történik a családi adókedvezmény mértékének számítása?

 

 

- jogosultság esetén: a gyermeket nevelő személyt/családot
megillető – a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
megfogalmazott, –, a jogosult magánszemély(ek) adóalapját
csökkentő kedvezmény

 

 

Ha kisgyermekes anyuka/apuka vagy, és tervezed az újbóli
munkába állást, akkor figyelmedbe ajánljuk tájékoztatónk előző
részét, melyben arról írtunk, milyen kedvezményeket vehet
igénybe a munkáltató a gyed/gyes mellett/után munkát vállaló
szülő után.

 

Az ott leírt kedvezmények általában 3 évig
vehetők igénybe, de – ahogy jeleztük is előző írásunk végén
– azért van kivétel!

 

 

Igen, tulajdonképpen viccesnek hat a felvetés, hiszen nem a
kisgyermekes anyukák jelentik a munkaadók kedvenc célcsoportját,
de talán éppen ezért kell az önmenedzselést egyre komolyabban
venni. Azaz: tisztában kell lennetek azokkal az érvekkel, melyek a
'ti, kismamák' foglalkoztatása mellett szólnak.