Változatlanul: 42.500.- Ft

Nem.

A MÁK (Magyar Államkincstár) a gyermek születésének hónapját követő 18 munkanapon belül automatikusan kincstári letéti számlán helyezi el az összeget - a gyermek nevére.

A  Magyar Állam által, a gyernek születését követően nyújtott egyszeri, fix összegű átutalás, mely a gyermek nevére szóló betéti számlára kerül, s mely - közkeletű nevén - : "babakötvény"ként ismert.

Már hónapok óta, több
helyen is megjelent az a biztosnak vélt információ, mely szerint
2014. március 1-től újra bevezetik a használt lakás vásárlására
is felhasználható félszocpolt. Mivel óriási igény van rá, és
még az ingatlanpiacot is nyilvánvalóan élénkítené, -
mindez fölfokozta a várakozást. Ám csalódnia kellett azoknak a
családoknak, melyek ezt a támogatást bekalkulálva tervezgették
életterük változtatását, ugyanis alapvető változást nem

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166014.255856

537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.
31.) Korm. rendelet módosítása

(...)

8. §9

 

2014. március 15-étől hatályos az Új Ptk., így hamarosan rövid tájékoztatást próbálunk adni arról, hogy melyek a családjog területén a legjelentősebb változások.

 

A várandósság 9 hónapjának, valamint az ellátásokra való jogosultság idejének figyelembevételével: amennyiben a harmadik gyermek 2014-es születésekor még fennáll az első gyermek utáni ellátás folyósítási ideje, akkor akár mindhárom gyermek után folyósíthatóak a különböző ellátások (tgyás + gyed+ gyes pl.)

 

A "többes ellátásnál" a gyes-ből legfeljebb kettő folyósítható!

A keresőtevékenységet folytató ikergyermeket/ikergyermekeket nevelő szülő gyermekgondozási segélyének összege

- 2 gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200 %-a

- 3 gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-a

- 4 gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 400 %-a (stb.)

 

Változatlanul nem folytathat kereső tevékenységet a gyes-ben részesülő szülő - a gyermek egyéves koráig.

 

Ami változott 2014. január 1-től: a gyermek első életévének betöltését követően viszont a gyes mellett is időkorlátozás nélkül lehet dolgozni.

 

A terhességi-gyermekágyi segélyhez szükséges 365 napi biztosítási időbe a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejéből legfeljebb 180 nap számítható be.