- Mivel újabb gyermek születik a családba, nem kell lemondani a tesó-ellátásról, mindkettőt

 kaphatják.

 

- Viszont egyidejűleg mindkét szülő nem vehet igénybe gyermekgondozási ellátást, így apukának
  le kell mondania a gyed-et, annak feltüntetésével, hogy a továbbiakban Ön veszi igénybe ezt az
  ellátást is a tgyás mellett.
  (Ha apuka a munkanélkülivé válása után azonnal a gyed-et igényelte/vette át anyukától, és nem

Igen,
- a korábbi gyed-megállapító határozatot (ha még megvan )
- és nem írta, hogy teljes munkaidőben dolgozott vagy gyes mellett 6 órában; ha
  ez utóbbi történt, akkor a MÁK gyes-megszüntető határozatát is csatolni kell,
  hiszen csak ezt követően tudják megállapítani újra a gyed-et

Igen,

de ahhoz, hogy meg tudják állapítani újra a gyed-et (a korábban folyósított összeget), először le kell mondani a gyes-t, majd kérni a gyed újrafolyósítását, -csatolva a MÁK által kiadott gyes-megszüntető határozatot is.

A kérelmet  ajánlott a "Kérelem gyermekgondozási díj továbbfolyósítására" elnevezésű nyomtatványon beadni; ez megtalálható és kinyomtatható az OEP honlapjáról:
http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_NYOMTATVANY/ENYOMTATVANY/KERELEM_GYED_TOVABBFOLYOSITASAHOZ_2014.DOC

2014 előtt is lehetett dolgozni gyes mellett, de - az ezt megelőző törvényi szabályozás értelmében - legfeljebb heti 30 órában, gyed pedig egyáltalán nem járt keresőtevékenység végzése mellett.

A "gyed extra" legtöbb aggályt felvető intézkedése értelmében

- 2014. január 1. után időkorlátozás nélkül lehet munkát vállalni, de csak a gyermek egyéves
  kora után

A "GYED extra" néven ismert intézkedéscsomag egyik eleme: több - gyermekek után járó - ellátás egyidejű, párhuzamosan történő folyósításának szabályozása.
Elsőként tehát azt nézzük meg, ki és milyen feltételek teljesülése esetén veheti igénybe ezt a kedvezményt.
Az Eb.tv. (1997.
évi LXXXIII. tv., az Egészségbiztosítási törvény) megfogalmazása
szerint: abban az esetben, ha a szülő egyszerre több ellátásra

                  ÁLLÁSKERESŐK TÁMOGATÁSA, KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS

Álláskeresési járadék
1991. évi IV. tv. 26. § (5) bek., 27. §                          Az ellátás összege :

                                            2013. évi CCXXIV. törvény

egyes törvényeknek a
gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális
hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő
módosításáról

 

 

 

      PÉNZBELI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK ÉS CSALÁDTÁMOGATÁSOK

 

 

  Terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS vagy GYÁS)

  1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42. §

 

- a naptári napi átlagkereset 70 %-a

 

  Gyermekgondozási díj (GYED)
  1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42/D. § (1)

 

- a naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér