(éves rendes)

- A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben megillető szabadság, amely alap- és pótszabadságból áll.