Gyakran Ismételt Kérdések

Nem,
ha a gyed igénylésekor jelezte/jelzi, hogy ikrekre tekintettel kéri.

Ebben az esetben ugyanis automatikusan meghosszabbodik a
gyed-jogosultság időtartama - további egy évvel.

 

Igen. Abban az esetben, ha az anya a hat feltétel valamelyikének nem felel meg, s emiatt nem jogosult az ellátásra, a vér szerinti apa viszont valamennyi jogosultsági feltételnek megfelel.

A 2. baba születésekor a gyes mellé igényelhető-e a tgyás?

A gyes lemondását követően igényelhető a tgyás, hiszen ha a szülők a gyermekek után egyidejűleg jogosultak lennének két ellátásra is, választásuk alapján csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani ellátást.

Nem.

2012. októbere óta 2006. január 1. előtt születettek részére is nyitható Start-számla

- minimum 23.000.- Ft kezdő befizetéssel

- és az állam által adott életkezdési támogatás nélkül.

Igen, a babakötvény induló összege kiegészülhet szülői/hozzátartozói befizetésekkel, valamint az utánuk járó állami támogatással. Ezekhez a plusz befizetésekhez Start-számlát kell nyitni.

Nem, ezek az ellátások nem számítanak bele a bérezett napokba.

 

 A törvény értelmében jogosultsági hónap:

- amelyben a családi pótlékot folyósítják a gyermekek (kedvezményezett

  eltartottak) után

- magzat esetében – azon hónaptól kezdődően minden hónap – a szülésig,

  amelyben a várandósság – orvosi igazolás alapján! – legalább egy napig fennáll

  (a továbbiakban a megszületett gyermek utáni családi pótlék-jogosultság lesz az

  igénybevétel „jogcíme”)

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV&celpara=40#xcel

 

 

Igen. A családi kedvezményt az érvényesíthető összeg vagy a kedvezményezett eltartottak megosztásával a jogosultak közösen is érvényesíthetik.

Igen, függetlenül attól, hogy a fizetés nélküli szabadság fenntartása mellett dolgozik a szülő vagy annak megszakításával - munkaviszonyát rendes felmondással a munkáltató nem szüntetheti meg a gyermek hároméves koráig (illetve az utána következő 30.nap végéig).

- Mivel újabb gyermek születik a családba, nem kell lemondani a tesó-ellátásról, mindkettőt

 kaphatják.

 

- Viszont egyidejűleg mindkét szülő nem vehet igénybe gyermekgondozási ellátást, így apukának
  le kell mondania a gyed-et, annak feltüntetésével, hogy a továbbiakban Ön veszi igénybe ezt az
  ellátást is a tgyás mellett.
  (Ha apuka a munkanélkülivé válása után azonnal a gyed-et igényelte/vette át anyukától, és nem

  vette igénybe még az álláskeresési járadékot, akkor érdemes felkeresnie az illetékes Munkaügyi

  Központot).

 - Önnek tehát kettős igénylést kell leadnia a foglalkoztatójának (apuka gyed-lemondó
   nyilatkozatát is csatolva!)

Pár napért nem érdemes átadni a gyes-t!

 

Ugyanis
a továbbiakban a tgyás és a gyes csak akkor jár párhuzamosan a két
gyerkőc után, ha mindkettőt ugyanaz a szülő igényli, ez jelen esetben
csak Te lehetsz :)

- Ha az anya igényli a gyed-et (akárcsak a tgyás-t), akkor mindig a szülés

  napjához igazodóan nézik az előzetes biztosítási időt

- Egyéb esetben pedig (pl. ha az apa, a gyám vagy az örökbefogadó az igénylő)

  az igénybejelentés napjához igazodóan kell vizsgálni a biztosítási időt.

A gyed lemondása után visszamentem dolgozni, de csak 6 órában, gyes
mellett.
Most újra szeretném igényelni a gyed-et. A nyomtatványon
szerepel egy olyan kérdés, hogy "Kérték-e a gyermekgondozási segély
folyósításának megszüntetését az Államkincstártól; ha igen, mely
időponttól. Elégséges-e ennek a kitöltése?

Elégséges, hiszen ebben az esetben az illetékes EP kikéri az Államkincstár illetékes szervétől a megszüntető határozatot.

Visszajelzéseink
szerint lényegesen felgyorsítható a folyamat, ha a gyed-igényléshez
azonnal csatolni tudják a gyes-megszüntető határozatot.

Nem, ezzel a lehetőséggel azok a szülők is élhetnek, akiknek 2014. január 1-je előtt született gyermekük, DE! - már túl van az első születésnapján.

Igen.

 

Korábban csak a gyed-et követő foglalkoztatásnál lehetett érvényesíteni az adókedvezményt, de 2014. január 1-től a gyed melletti munkavégzésre is kiterjed.

Nem. A gyed időtartamának számításánál a következőket kell figyelembe venni:

 • A gyed jogosultsághoz a szülést megelőző két éven belül minimum 365 nap biztosítási jogviszony szükséges.
 • A jelenleg hatályos Ebtv. szerint a gyermekgondozási díj csak a jogosultságot megelőző két éven belüli, biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra jár
 • De: legfeljebb a gyerkőc második életévének betöltéséig.

Nem, az egyévesnél idősebb gyermek esetében járó gyermekápolási táppénzes napok nem a naptári évre vonatkozóan járnak, hanem a gyermek életkorához igazodóan: a gyermek születésnapját követő naptól a következő születésnapig terjedő időtartamra.

 

Nem. Sem a gyes-ből, sem a gyet-ből nem vonnak szja-előleget; mindkettő után kizárólag nyugdíjjárulékot kell fizetni.

 

Ennek törvényi akadálya nincs, mivel 2014. január 1-jét követően a gyes (és a gyed) mellett is "korlátlanul" lehet munkát vállalni, persze csak a gyermek egyéves kora után.

A gyes folyósításának időtartama alatt kizárólag akkor jár a gyáp, ha a gyest igénylő szülő a gyes mellett munkát végez.

Nem.

- Ugyanis: a gyes adóterhet nem viselő járandóságnak minősül, így szja-előleg nem terheli,

  de nyugdíjjárulékot vonnak belőle.
- Viszont nem érvényesíthető a családi járulékkedvezmény olyan járulékokból, melyeket - az Szja

  tv. szerint - adómentes bevétel vagy bevételnek nem minősülő összeg után kell fizetni.

- Ennek értelmében a gyes-t terhelő nyugdíjjárulékból nem érvényesíthető járulékkedvezmény.

Nem, a gyes adómentes jövedelem. Kizárólag nyugdíjjárulékot – 2011. január 1-től 10 %-ot - vonnak belőle.

 

Mivel a legkisebb gyermek tavaly született, december végén, valószínűleg lemondta a gyed-et, melyre jogosult volt a középsővel, és jelenleg tgyást kap. Sajnos más ellátásra ezután sem lesz  jogosult, tehát a gyed és a tgyás párhuzamos folyósításától elesik, mert a legkisebb gyermeke nem 2013. december 31. után született.

Nem, nem ezt jelenti.

A munkáltató az újból munkába álló kismama után 100 ezer forintnál magasabb bér kifizetésekor is érvényesítheti a kedvezményt, ám a munkabér 100 ezer forint fölötti részére már a teljes közterhet meg kell fizetnie (27 % szocho + 1,5 % szakképzési hozzájárulás)

 

Változatlanul nem folytathat kereső tevékenységet a gyes-ben részesülő szülő - a gyermek egyéves koráig.

 

Ami változott 2014. január 1-től: a gyermek első életévének betöltését követően viszont a gyes mellett is időkorlátozás nélkül lehet dolgozni.

Igen, a gyermek 2. életévének betöltéséig a gyed akkor is jár, ha igénybevételét időlegesen (pl. munkába állás miatt) megszakították.

Az ellátás folyósítását akadályozó tényező elhárultával a gyed újra igényelhető, de az egyszer már megállapított gyed összege ez esetben nem változik.

 

         TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS MIATT RÉSZBEN ÉRVÉNYÉT VESZTETT TARTALOM!

 

2014. JANUÁR 1-TŐL a gyed igénybevétele mellett is lehet munkát vállalni - akár teljes munkaidőben is.

Igen, a kedvezmény mértéke függ a munkaidő hosszától oly' módon, hogy részmunkaidős foglalkoztatáskor a kedvezmény  a kedvezményalapnak (100.000.- Ft) a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti csak meg a munkáltatót.

Igen, a gyáp (gyermekápolási táppénz) igénylése nem érinti a nagyszülő gyes-jogosultságát, továbbra is folyósítják számára.

Nem, a nem kedvezményezett eltartott után családi kedvezmény nem jár, viszont a kedvezmény összegének számításakor figyelembe kell venni.

 

 

Igen. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.

 

 

 

Nem. Kedvező a szabályozásban, hogy a jogosultsági feltétel: a két éven belüli előzetes biztosítási idő megléte, tehát a minimálisan szükséges 365 napnak nem kell folyamatosnak lennie.

 

 

Az álláskeresési járadékban részesülő anya jogosult-e tgyás-ra?

Csak abban az
esetben, ha az álláskeresési járadék folyósítása alatt vagy az azt követő 42
napon belül szül, és az „egyéb” feltételekkel (előzetes 365 nap biztosítottság)
is rendelkezik.

 

♦ Az örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást a szülést követő 6 hónapon belül jogerősen engedélyezték,

♦ a gyám, amennyiben a gyermek - jogerős határozattal – 6 hónapon belül kerül a gondozásába.

Ha a sok munkaviszonyból meglesz a szülés előtti két évben a minimális 365 nap, ÉS a szüléskor is biztosított leszel, akkor tgyás-ra és gyed-re számíthatsz.

Ha éveleji baba lesz, tehát a tgyás és a gyed is jövőre indul, akkor ezek számításának alapja a legutolsó munkahelyeden az év végéig elért átlag lesz.

 

 

Nem. A betegszabadságnak az adott naptári évben igénybe nem vett része nem vihető át a következő évre, később nem használható fel. 

Nem befolyásolja, tehát nem lesz kevesebb emiatt pl. a táppénz stb.

"Tbj. 24/B. §210
A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított
társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát és az ellátások
összegét." (1997. évi LXXX. tv.)

Befolyásolja-e a gyes-re való jogosultságot, ha az igénylő

 • öregségi nyugdíjban vagy
 • rokkantsági nyugdíjban vagy
 • rokkantsági járadékban vagy
 • átmeneti járadékban vagy
 • rendszeres szociális járadékban vagy
 • a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában részesül?

 

Nem. A gyes abban az esetben is megállapítható/folyósítható, ha az igénylő a fenti ellátások valamelyikében részesül.

Nem.

A diplomás gyed időtartama nem minősül biztosításban töltött időnek.

/Ez pl. a következő baba születése előtti biztosítási idő-számításnál fontos információ./

Nem.

Már 2013. július 15-étől nem számít biztosításban töltött időnek a biztosítási jogviszony megszűnése után folyósított terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj (a "passzív" gyed).

/Tehát ezen ellátások időtartamát nem lehet folyamatos biztosításban töltött időként figyelembe venni!/

Igen,
- a korábbi gyed-megállapító határozatot (ha még megvan )
- és nem írta, hogy teljes munkaidőben dolgozott vagy gyes mellett 6 órában; ha
  ez utóbbi történt, akkor a MÁK gyes-megszüntető határozatát is csatolni kell,
  hiszen csak ezt követően tudják megállapítani újra a gyed-et


Elhelyezhető-e bölcsődében gyed-en lévő anyuka gyermeke?

Nem, mivel a gyed éppen a gyermek otthoni ellátáshoz nyújt segítséget. Kivétel: a gyermek rehabilitációs, habilitációs foglalkoztatást nyújtó intézményben való elhelyezése.

 

Az új ellátás iránti kérelmet az újonnan választott ellátásra illetékes szakigazgatási szervhez kell benyújtani (pl. gyes esetén az illetékes MÁK-hoz, tgyás esetén az illetékes REP-hez)

 

     TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS MIATT RÉSZLEGESEN ÉRVÉNYÉT VESZTETT TARTALOM!

 

Amennyiben az új ellátásra 2013. december 31-e után született/születő gyermek(ek) után vált /válik jogosulttá az anya/a szülő, ezt a régi ellátás megtartása mellett is megteheti.

Elvileg nem: a kismama bejelentését követő legfeljebb 30/60 nap múlva – attól függően, hogy a kismama mennyi ideig volt fizetés nélküli szabadságon – köteles a foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni.

 

Igen. 

A munkáltatói kedvezményre való jogosultság nem függ attól, hogy a munkavállaló kismamát hány órában foglalkoztatják.

Felmondhatnak-e gyes-en lévő kismamának?

A kismama a gyes folyósításának időtartama alatt (+ 30 napig) felmondási védelem alatt áll. Abban az esetben, ha a gyes mellett visszamegy dolgozni a fizetés nélküli szabadság megszakításával, akkor a felmondási tilalom csak a gyermek 3 éves koráig(+ 30 nap) érvényes.(Tartósan beteg gyermeknél a gyes a 10 életév betöltéséig járhat…)

Mindkét gyermekgondozási támogatás: a gyermekgondozási segély (gyes) is és a gyermeknevelési támogatás (gyet) is alanyi jogon járó ellátás: nem függ a biztosítási jogviszony lététől, az előzetes biztosítási idő hosszától.

Igen.

- A táppénz – legalább kétévi folyamatos biztosítási idő esetén: a figyelembe vehető jövedelem naptári napi

  átlagának 60 %-a.

- Ennél rövidebb biztosítási idő esetén a naptári napi átlag 50 %-a.

 

 

A 2014. január 1-től hatályos új intézkedéscsomag negyedik változtatása azokat a szülőket érinti csupán, akiknek 2013. december 31-ét követően születnek ikergyermekei.

 

Ahogy már többször elmondtuk, a gyed az anya esetében a szülést (egyéb esetekben a jogosultságot) megelőző két éven belül biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra jár, de legfeljebb a kétgyertyás szülinapig.

 

2014. január 1-től születő ikerbabák szülei számára - a fent leírt módon számított -  gyed-re való jogosultság időtartama további egy évvel meghosszabbodik.

 

 

 

Abban az esetben, ha a kórházban a gyermeke mellett volt, akkor a gyermekápolási táppénz már arra az időszakra is megilleti, nem csak az otthoni ápolás napjaira.

Gyes mellett az anya csak a régi munkáltatójánál helyezkedhet-e el?

Nem; a régi munkáltatónál a fizetés nélküli szabadságot fenntartva vállalhat munkát rész vagy teljes munkaidőben másik munkaadónál, ahol munkabérben részesül.

Nem; a régi munkáltatónál a fizetés nélküli szabadságot fenntartva vállalhat munkát rész vagy teljes munkaidőben másik munkaadónál, ahol munkabérben részesül.

Gyes mellett igénybe vehető-e a gyermekápolási táppénz?

- A gyes folyósításának időtartama alatt nem igényelhető gyermekápolási táppénz, KIVÉVE:ha a szülő a gyes mellett munkát végez.

Igen. Ha a gyes mellett végzett munkavégzés közben válik valaki keresőképtelenné (akár saját maga, akár gyermeke betegsége miatt), jogosult táppénzre/ gyermekápolási táppénzre.

 

 

A gyes újraigénylése a MÁK (Magyar Államkincstár) lakóhely szerint illetékes igazgatóságán lehetséges.

Nem. Ha a szülő egyidejűleg több ellátásra is jogosult lenne, saját választása alapján, de csak az egyik ellátást veheti igénybe.

 

  TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS MIATT CSAK A "KIVÉTELEK" FIGYELEMBEVÉTELÉVEL ÉRVÉNYES

  TARTALOM!

 

2014. JANUÁR 1-E UTÁN született gyermek(ek) esetén az j ellátás mellett nem kell lemondani a jogosultsági időn belüli régi ellátásról sem, azok párhuzamosan futhatnak (pl. gyed és tgyás, gyes és tgyás).

Ha az anya gyed-en van, az apa igénybe veheti-e a gyermekápolási táppénzt?

Ugyanarra a gyerekre való tekintettel nem, de ha a családban több gyermek van, a másik gyermek betegsége esetén az apa mehet gyermekápolási táppénzre, miközben az anya a kisebbikkel gyed-en van otthon.

 

A várandósság 9 hónapjának, valamint az ellátásokra való jogosultság idejének figyelembevételével: amennyiben a harmadik gyermek 2014-es születésekor még fennáll az első gyermek utáni ellátás folyósítási ideje, akkor akár mindhárom gyermek után folyósíthatóak a különböző ellátások (tgyás + gyed+ gyes pl.)

 

A "többes ellátásnál" a gyes-ből legfeljebb kettő folyósítható!

Lehetőség van továbbra is arra, hogy az anya a gyes mellett új munkáltatónál vállaljon munkát határozott idejű szerződéssel, részmunkaidőben, - a fizetés nélküli szabadságot fenntartva a régi munkáltatónál.

      http://www.kismamatanoda.hu/jo-tudni/fontos-tudnivalok-a-gyes-melletti-munkavegzesrol

 Ebben az esetben viszont a táppénzjogosultság ideje annyi lesz, ahány napot

 ledolgozott a határozott idejű szerződéssel, és az Ebtv. 48.§-ának (4) bekezdése alapján csak a minimálbér lehet a táppénzszámítás alapja mindaddig, amíg a ledolgozott napok száma el nem éri a 180-at. (Ezt követően a határozott idejű szerződésben foglalt munkabér.)

 

Két egyetemista ikerfiam mellett az „új” házasságomból van egy 7 éves kisfiam is.

 

Ilyen esetben hogy' történik a családi adókedvezmény mértékének számítása?

 

Mivel a két egyetemista után nem, csak a kicsi után jogosultak családi pótlékra, ezért

a háromgyermekes családokra megállapított mértékkel ugyan (206.250 forinttal), de

csak egy gyermek után csökkenthető az adóalap

(ez „adóra átszámítva” azt jelenti, hogy a családjuk 33.000 forinttal kevesebb adót fizet).

 Az anyasági támogatás iránti kérelemről a MÁK lakóhely szerint illetékes igazgatósága a beérkezést követő öt munkanapon belül dönt.

Jogosultság esetén a támogatást kifizetési utalványon vagy folyószámlára utalja.

 

A jogosultak ezt már az adóelőleget megállapító munkáltatótól is kérhetik, amennyiben erről közös nyilatkozatot tesznek. De érvényesíthetik utólag, az adóbevallásban (munkáltatói adó-megállapításban) is.

 

Az Mt. jogszabály-módosítását (2011. 07.27.) követően ez attól függ, hogy mikor kezdődött/kezdődik a kismama fizetés nélküli szabadsága.

-         Amennyiben a jogszabály-módosítás hatálybalépése előtt: akkor változatlanul a szülési szabadság idejére és a fizetés nélküli szabadság első évére jár a szabadság

-         Ha a jogszabály-módosítás hatálybalépését követően: akkor viszont a szülési szabadságra és a fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára

 

 A „Szülők nyilatkozata”megtalálható a Nyilatkozat a nagyszülői

   gyermekgondozási segély megállapításához c. nyomtatványban

A friss nyomtatvány letölthető a MÁK honlapjáról:   

   http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gyermekgondozasi_segely/2

- Az élettársak bármelyikének lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes

  közjegyzőnél.

- Az élettársak közös kérelmére.

- A nyilatkozat felvételére irányuló eljárás díja közjegyzőnként változik, átlagosan

  20-25.000 Ft.

 

A gyed méltányosságon alapuló engedélyezése iránti kérelmet akkor is a szülő foglalkoztatója szerint illetékes REP-hez kell írásban benyújtani, ha a munkáltatónál van kifizetőhely.

 

 

 

A Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságán, az addig folyósított ellátás (pl. gyed) beszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt. 

A munkáltatónál, az addig folyósított ellátás (pl. táppénz, gyed, gyes) beszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt.

- A tgyás-hoz szükséges feltételek teljesülése esetén a kérelmet a kismama

  foglalkoztatójánál kell bejelenteni, a biztosítás fennállása alatt is és annak

  megszűnése után is.

- Abban az esetben viszont, ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, a kérelmet

  a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztárnál kell benyújtani.

 

A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén az igénylést a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztárnál kell benyújtani.

Igen, a következő évi adóbevallásnál (tehát a 2012-re vonatkozó 2013. május 20-ig)érvényesíthető, visszaigényelhető.

Régebbi adóbevallást 5 éven belül önellenőrzéssel lehet módosítani (pl. a 2009. évit 2015. május 20-ig).

Nem, a családi kedvezmény nem érvényesíthető a „nem kedvezményezett eltartott” után, viszont a kedvezmény mértékének meghatározásánál figyelembe vehető.

 

 

Igényelheti-e nagyszülő a gyes-t?

Igen, abban az esetben, ha a szülők lemondanak a gyes-ről, és egyetértenek abban, hogy azt a nagyszülő igényelje + a gyermek betöltötte az első életévét + gondozása a szülő háztartásában történik.

  

Igen, de kizárólag abban az esetben, ha a biztosított szülő a gyed folyósításához szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik.

 

 

Nem.

A MÁK (Magyar Államkincstár) a gyermek születésének hónapját követő 18 munkanapon belül automatikusan kincstári letéti számlán helyezi el az összeget - a gyermek nevére.

Ilyen esetben a gyes havi összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (ez 2011-ben 28.500.- Ft)

-         2 gyermek esetén – 200 %-a

-         3 gyermek esetén – 300 %-a

-         4 gyermek esetén – 400 %-a

-         5 gyermek esetén – 500 %-a

-         6 gyermek esetén – 600 %-a

Nem, a gyermekgondozási segély folyósításának időszakában nem jár táppénz/gyermekápolási táppénz.

 

Nem. A családi pótlékot a baba születésétől biztosítja az állam alanyi jogon  gyermeket nevelő családok számára.

Nem, hiszen egészségbiztosítási ellátást egy gyermek után csak egy jogcímen lehet igénybe venni.

 

Jogosult lehet-e gyed-re az az anya, akinek megszűnt a biztosítási jogviszonya?

Csak abban az esetben, ha részesült tgyás-ban, és a biztosítása ennek igénybevétele alatt szűnt meg + a tgyás jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett + rendelkezik a szülést megelőző két évben a szükséges biztosítási idővel.

 

Az élettárs – a jogosultsági feltételek megléte esetén – a közös háztartásban nevelt gyermek után abban az esetben jogosult gyermekápolási táppénzre, ha a gyermek a vérszerinti gyermeke

Csak abban az esetben, ha ő maga a gyermek vér szerinti szülője.

Igen, de csak annyi napra, ahányat a támogatás folyósítása mellett biztosítási jogviszonyban töltött (=ahány napot dolgozott).

Abban az esetben jogosult tgyás-ra az a biztosított nő, aki örökbefogadási szándékkal vette gondozásba a csecsemőt, ha a jogosultsági feltételekkel a gondozásba vétel napján rendelkezik. Ha megvannak a jogosultsági feltételek, akkor a gondozásba vétel napjától a szülési szabadság hátralévő időtartamára igényelhető a terhességi-gyermekágyi segély.

Igen, kaphat - 2014. január 1-től - azzal a megszorítással, hogy az ikreket ilyenkor egy gyermeknek kell tekinteni.

 

/Korábban csak egy gyes-t lehetett folyósítani egyidejűleg.)

Igen, a régi ellátás beszüntetésére vonatkozó kérelmet.

Nem kell vizsgálni az előzetes biztosítási idők folyamatosságát! A jogosultsági feltétel az ellátásoknál (tgyás, gyed) a szülés előtti két éven belül a szükséges előzetes biztosítási idő megléte.

Kérheti-e az apa a tgyás folyósítását?

Nem, hiszen a terhességi-gyermekágyi segély, ahogy a neve is utal rá, a szülési szabadság időtartamára, az anyának járó pénzbeli ellátás.

Ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet, azzal a megkötéssel, hogy a gyermekgondozási segélyben részesülő személy ikrek esetében a munkavégzés mellett kizárólag egy gyermek után lesz csak jogosult a gyermekgondozási segélyre.

Táppénzre az a pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett jogosult, aki

-         a biztosítás fennállása alatt vagy

-         a biztosítás megszűnését követő három naptári (!!!) napon belül válik

          keresőképtelenné

 

Igen, közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozattal.

 

Eltartottnak minősül (a kedvezményezett eltartotton kívül)

-         az, akit a családi pótlék összegének megállapításakor figyelembe vesznek

          ( pl. az az egyetemista, akinek nincs saját jövedelme, vagy a közoktatási

          intézmény tanulója, aki után már nem jár iskoláztatási támogatás)

Kedvezményezett eltartottnak minősül ebben a vonatkozásban

 -        az, aki után családi pótlékot folyósítanak

-         a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától a

          megszületésig)

-         az, aki családi pótlékra saját jogán jogosult

-         a rokkantsági járadékban részesülő.

 

Az ellátások igénylésekor szülőnek minősül:

-         a vér szerinti szülő

-         a szülővel együtt élő házastárs

-         az örökbefogadó szülő

-         az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és már folyamatban van az erre irányuló eljárás

 

- az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki a hatályos rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott gondozásra, felügyeletre szorul

- (…)

 http://www.kismamatanoda.hu/jogszabalyok/a-magasabb-osszegu-csaladi-potlekra-jogosito-betegsegekrol-es-fogyatekossagokrol

- A tartósan beteg, illetőleg a súlyosan fogyatékos gyermek után

- 1500 gramm súly alatt született gyermekek után, 3 éves korig – különös betegség nélkül is

- (…)

Ki veheti igénybe a gyet-et?

Az a szülő, nevelőszülő vagy gyám, aki három vagy annál több kiskorút nevel saját háztartásában; időtartama: a legkisebb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. születésnapjáig tart.

 

Csak azok a családok, akik legalább három gyermeket nevelnek.

A kedvezmény igénybevétele jövedelemhatárhoz kötött, erről a Szja.törvény rendelkezik.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV&celpara=40#xcel

http://www.kismamatanoda.hu/jogszabalyok/a-csaladi-adokedvezmeny-merteke

- Ha az anya házasságban él, a házastárs nevére.

- Ha az anyának az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazoltan bejegyzett

  élettársi kapcsolata van, akkor az élettárs nevére.

- Ha sem házasságban nem él az anya, sem igazoltan bejegyzett élettársi

  kapcsolata nincs, akkor annak a nevére, aki teljes hatályú apai elismerő

  nyilatkozatban magáénak ismeri el a gyermeket.

- Ha sem házasságban, sem igazolt élettársi kapcsolatban nem él az anya, és az

  apa nem tesz teljes hatályú apasági elismerő nyilatkozatot, akkor az anya

  nevére.

 

Kinek éri meg igényelni a Start Plusz Kártyát?

-         Annak, aki a kártya igénylésekor foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll, viszont

-         vagy: a gyes, a gyed vagy a gyet, avagy az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 napon!) belül

-         vagy: a gyermek egyéves kora után, a gyes folyósítása mellett

akar munkát vállalni/munkaviszonyt létesíteni.

 

Az újból munkába álló kismama utáni adókedvezményt

- a munkáltató érvényesítheti, méghozzá havonta

- a kedvezményalap maximum 100.000.- Ft

Passzív táppénz annak jár, aki a biztosítás megszűnését követő három napon belül válik keresőképtelenné (és meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett).

A biztosítás megszűnését követő első, második vagy harmadik nap megállapításánál minden naptári napot figyelembe kell venni.

 

 

Igen,

de ahhoz, hogy meg tudják állapítani újra a gyed-et (a korábban folyósított összeget), először le kell mondani a gyes-t, majd kérni a gyed újrafolyósítását, -csatolva a MÁK által kiadott gyes-megszüntető határozatot is.

Ha a szülés időpontjában biztosított lesz, akkor először tgyás-ra, majd gyed-re lesz jogosult.

Dupla gyed-re nem, mert a fiúk azonos várandósságból születnek.
Viszont
ha eddig a kislánya 2 éves koráig tudta igénybe venni a gyed-et, az
ikrek után ez meghosszabbodik egy évvel, tehát 3 éves korukig jogosult
lesz erre az ellátásra.

Mivel 2014. január 1-től a gyed folyósítása mellett is lehet keresőtevékenységet folytatni, azóta ha a szülő dolgozik - de akkor és csak akkor - a gyermek bölcsődei elhelyezése sem kizáró ok természetesen a gyed folyósításánál.

 

 Ha azonban a szülő nem megy vissza dolgozni az ellátás folyósítása mellett, a gyerkőc sem helyezhető el bölcsiben, hiszen a gyed éppen a gyermek otthoni ellátáshoz nyújt
segítséget.
(Itt is van azonban kivétel: a gyermek rehabilitációs, habilitációs
foglalkoztatást nyújtó intézményben való elhelyezése.)

Nem, 2009. augusztus 1-jét követően kezdődő keresőképtelenség esetén  az egy napra járó táppénz összegét maximálta a törvény.

 

- Ha a szülő részesül gyes-ben, a gyermek egyéves koráig nem
folytathat keresőtevékenységet. A gyermek egyéves kora után
legfeljebb heti 30 órában (vagy időbeli korlátozás nélkül,
ha amunkavégzés az otthonában történik)

Lehet-e dolgozni tgyás és gyed mellett?

Nem, sem a tgyás, sem a gyed időszakában nem lehet dolgozni. Munkát vállalni a gyes mellett lehet a gyermek egyéves kora után, időkorlátozás nélkül. A gyet mellett legfeljebb  napi 4 órában, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

 

A kezelőorvos a biztosított vizsgálatra való jelentkezésének időpontjától legfeljebb 5 napra visszamenőleg jogosult a keresőképtelenség visszamenőleges igazolására.

 

 

Igen. A családi adókedvezmény érvényesíthető, ha a magzat kora elérte a 91. napot.

Igen, és sokkal kedvezőtlenebbül, mint a biztosítási jogviszony fennállása alatti táppénz.

A passzív (azaz a biztosítási jogviszony megszűnését követően) folyósított táppénz egy napra járó összege ugyanis nem haladhatja meg az érvényben lévő minimálbér 150 %- ának 30-ad részét.

 

 

Igen.  Nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél.

 

 

A szülést követő 180 napon belül mindenképpen be kell adni az igénylést, mert a határidő elmulasztása jogvesztő.

A gyermek/fiatal 18. életévének betöltéséig - bármikor nyitható.

Az apa – a gyermeke születésekor távolléti díjjal fizetett – öt munkanapnyi munkaidő-kedvezményt legfeljebb a születést követő második hónap végéig veheti igénybe, a kérésének megfelelő időpontban.

 

 

Igen. Bármelyik fél, bármikor, azonnali hatállyal, indoklás nélkül is megszüntetheti a munkaviszonyt a próbaidő alatt.

Csak abban az esetben, ha a munkavállaló további jogviszonya veszélyezteti a munkáltató jogos gazdasági érdekeit.

A már jogalap nélkül érvényesített kedvezmény következtében létrejött adófizetési különbözet 12 %-a.

 

 

Gyermekenként havonta: 4000.- Ft (egy 3 gyermekes családnál havi 12.000.- Ft)

 

A törvény szövege szerint: "A családi kedvezmény kedvezményezett eltartottakként és jogosultsági hónaponként 4000 forint, feltéve, hogy az adott hónap bármely napján az eltartottak létszáma a három főt eléri."

A GYED havi maximális összege a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a, ez 2013-ban 137.200,- Ft

A gyermekgondozási díj maximális összege mindig a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a.

Ez 2014-ben 142.100.- Ft.

A gyermekgondozási díj maximális összege mindig a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a.

Ez 2014-ben 142.100.- Ft.

A gyermekápolási táppénz is a keresőképtelenség időtartamára jár, legfeljebb azonban:

-          az 1 évesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén a gyermek egyéves koráig

-          a gyermek 1 és 3 éves kora között évenként és gyermekenként 84 naptári napon át

-          a gyermek 3 és 6 éves kora között évenként és gyermekenként 42, egyedülállónak 84 naptári

napon át

-          6 évesnél idősebb, de 12 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén: évenként és gyermekenként 14, egyedülállónak 28 naptári napon át

 

2006. január 1-től a gyed törvényben megállapított havi maximum összege: a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a. 2010-ben ez 102.900.- Ft.

- tartósan beteg,
illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén
23.300.- Ft

- tartósan beteg,
illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló
esetén 25.900. - Ft

 

- (…)

A szülést/a gyed-igénylést megelőző két éven belüli 562 biztosításban töltött nap.

 

A méltányossági ellátás alapja nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbérnél. Ha azonban az igénylő biztosított szerződés szerinti vagy tényleges jövedelme nem éri el a minimálbért, akkor ezt a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelmet veszik alapul.

 

 

A 2011. április 30. utáni keresőképtelenségnél a táppénz összegének napi maximuma: az érvényben lévő minimálbér kétszeresének 30-ad része, ez idén: 5200.- Ft. (2x78.000/30)

 

- Az állam által nyújtott támogatás összege a szülő által befizetett összeg 10 %-a, de legfelejbb évi 6000.- Ft.

 

- A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult illetve nehéz sorsú gyermeket befogadó családoknál az állami támogatás nagyobb mértékű: a befizetés 20 %-a, de maximum év 12.000. - Ft.

90 nap. Ehhez 900 nap munkaviszony/járulékfizetés szükséges.

/A járadék folyósítási idejének kiszámításakor 10 nap jogosultsági idő felel meg egy nap járadékfolyósítási időnek (töredéknapnál a kerekítés szabályai szerint!)/

A járadék összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka.

 

Mekkora az anyasági támogatás havi összege?

Az anyasági támogatás a szüléshez kapcsolódó, egyszeri támogatási összeg, mely –gyermekenként – a mindenkori nyugdíjminimum összegének 225%-a, ikergyermekeknél 300 %-a. Jelenleg egy gyermek születésekor: 64.125.-Ft.

 

Mekkora lehet a táppénz legnagyobb összege?

2009. augusztus 1-jét követő keresőképtelenség esetén a táppénz egy napra járó összege nem lehet magasabb a jogosultág kezdő napján érvényes minimálbér 400 %-a 30-ad részénél.

(Ez a 2010-es, 73.500 Ft minimálbér figyelembevételével: maximum napi 9800 Ft.)

 

Az állam által nyújtott - és babakötvény néven ismert - juttatás induló összege 2013-ban: 42.500.- Ft.

 

 

- a 2005. évi CLXXIV, törvény . a fiatalok életkezdési támogatásáról

http://www.complex.hu/kzldat/t0500174.htm/t0500174.htm

és a

 

- 2012. évi XCVII. törvény - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról 

http://www.complex.hu/kzldat/t1200097.htm/t1200097.htm

Melyek a főbb ellátások, kedvezmények, melyek a munkaviszonyban álló szülőt megilletik?

 · terhességi-gyermekágyi segély (tgyás)

 · gyermekgondozási díj (gyed)

 · gyermekápolási táppénz (gyáp)

 · a gyermek/ek után járó pótszabadság

Melyek az „alanyi jogon” járó ellátások gyermek születésekor?

A családtámogatási ellátási formák:

 · az anyasági támogatás

 · a családi pótlék

 · és a gyermekgondozási támogatások:

    - a gyermekgondozási segély (gyes)

    - a gyermeknevelési támogatás (gyet)

Ezekre az ellátásokra a nem biztosított szülők is jogosultak.

Melyik szülő igényelheti a családi pótlékot?

- Abban az esetben, ha a gyermek együtt élő szülők háztartásában él, a családi pótlékot - közös nyilatkozatuk alapján! - BÁRMELYIK SZÜLŐ IGÉNYELHETI

- több gyermek esetén akár gyermekenként más, de
- ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti

- Olyan helyzetben, amikor nincs megállapodás, egyetértés a szülők között, az ellátást igénylő szülő személyéről a gyámhatóság dönt - kérelemre!

A szülést/a gyed-igénylést megelőző két éven belüli 365 biztosításban töltött nap.

Az idei minimálbér - 98.000.- Ft - kétszeresének 70 %-a, azaz 137.200.- Ft.

(Személyi jövedelemadó-előleget és nyugdíjjárulékot vonnak belőle, de pénzbeli egészségbiztosítási járulék nem terheli.)

Táppénz annyi időre jár, amennyi ideig az igénylése előtt folyamatos volt a biztosítás, DE! legfeljebb egy évre.

Ebben nincs változás: annyi időre jár a táppénz, amennyi ideig a jogosultságot megelőzően folyamatos volt az igénylő biztosítása, DE! maximum egy évre

Mennyi időre jár a terhességi-gyermekágyi segély?

A tgyás a szülési szabadság 168 napjára igényelhető.

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátásoknál (pl. terhességi-gyermekágyi segély, gyed) a szükséges biztosítási időt

- ha az anya az igénylő, akkor a szülést megelőző két éven belül vizsgálják

- más igénylő esetén (pl. apa-gyednél) az igénylést megelőző két éven belül nézik

 

2011. szeptember 1-től: a jogosultsághoz az álláskeresővé válást megelőző 5 éven belül minimum 360 napnyi munkaviszony (vagy: egyéni/társas vállalkozóként – járulékfizetési kötelezettséggel együtt járó tevékenység) szükséges.

 • Az alapszabadság egynegyedét köteles a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kiadni. Kivétel: a munkaviszony első három hónapja!
 • És ami még fontos! A munkavállalónak az erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb 15 nappal be kell jelentenie!

 

 

2011. január 1-jétől a gyes melletti munkavégzésnél az általános táppénzszabályok szerint:

-         a táppénz annyi időre jár a kismamának, amennyi ideig a jogosultságot megelőzően folyamatos volt a biztosítása, de legfeljebb egy évre → a gyes igénybevétele mellett munkát vállaló – HA folyamatos a biztosítási ideje –akár egy évre is jogosult lehet táppénzre (előzőleg csak annyi napra kaphatott, ahányat  biztosítási jogviszonyban töltött a segély folyósítása mellett!)

-         Ez a kedvező változtatás csak abban az esetben érvényesül, ha a kismama a régi munkáltatójához megy vissza dolgozni.

 

 

A  Magyar Állam által, a gyernek születését követően nyújtott egyszeri, fix összegű átutalás, mely a gyermek nevére szóló betéti számlára kerül, s mely - közkeletű nevén - : "babakötvény"ként ismert.

A babakötvény a 2006. január 1-je után született magyar gyermekek életkezdési támogatása

A kedvezményezett eltartottak illetve az eltartottak számától függő, adóalap-csökkentő tétel.

 

A gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj vagy a gyermeknevelési támogatás, valamint ápolási díj folyósításának megszűnése utáni foglalkoztatást

VAGY

a gyermekgondozási segély folyósítása melletti foglalkoztatást stb. segítő/támogató kedvezmény

A Start-számla az a számla, amelyen az államtól kapott életkezdési támogatást további összegekkel gyarapíthatják a szülők/hozzátartozók.

Mivel a gyes-ben részesülő kereső tevékenységet a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat (kivétel! időkorlátozás nélkül abban az esetben, ha a munkavégzés az otthonában történik), a gyes-ről való lemondást neki kell bejelentenie, minél hamarabb, a Magyar Államkincstár lakóhelye szerint illetékes igazgatóságán.

 

                      TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS MIATT ÉRVÉNYÉT VESZTETT TARTALOM!

 

2014. JANUÁR 1-TŐL  a gyes mellett időkorlát nélkül lehet munkát végezni (nem csak otthoni munkavégzés esetén!)

 


A pénzbeli egészségbiztosítási ellátás (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) összegének megállapításánál azt az összeget veszik figyelembe jövedelemként – tehát a számítás alapjaként -, amely után a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetett az irányadó időszakban.

Két, cselekvőképes, nagykorú embernek az élettársi kapcsolat bejegyzésére irányuló, közjegyző előtt tett nyilatkozata arról, hogy:

- egymással a Ptk. szerinti élettársi kapcsolatban élnek (l.®Jogszabályok)

- egyiküknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi  

  életközössége vagy élettársi kapcsolata

- valamint: nem állnak egymással egyenes ági rokonságban vagy testvéri,

  féltestvéri kapcsolatban.

A hiánypótlásra vagy adatközlésre irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő nem számít bele az ügyintézési határidőbe.

Bérezett napnak számít: a munkanap, a szabadság, a betegszabadság, a fizetett ünnepnap.

 

 

-      az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó jogviszony

       (pl. az alkalmi munka, az idénymunka)

-      iskolaszövetkezetnek nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató

       tanulóval/hallgatóval fennálló jogviszonya

-         a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaviszony

-         a közalkalmazotti

-         a közszolgálati

-         a bírósági/ügyészségi szolgálati

-         a hivatásos nevelőszülői

-         az ösztöndíjas foglalkoztatási

-         a közfoglalkoztatási

-         a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona jogviszonya

-         az előző jogviszonyoknak megfelelő külföldi jog alapján fennálló jogviszony

Az újonnan választott ellátásra illetékes szerv továbbítja a régi megszüntetésére vonatkozó kérelmet – a megszüntetés napjának megjelölésével. (pl. ha az új ellátás a tgyás, a régi a gyes, akkor az illetékes REP értesíti a gyes-t folyósító MÁK-ot a megszüntetés napjáról.)

 

  Törvénymódosítás következtében csak a "kivételek" figyelembevételével érvényes tartalom!

 

Ez az ügyintézési procedúra nem érinti azokat a családokat, ahol az új ellátás 2013. december 31-ét követően született/születő gyermek után jár.

Ebben az esetben a szülők választása szerint, de csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani az ellátást.

 

Ha a szülő egy adott ellátás (pl. táppénz, tgyás, gyed, gyes) folyósítása idején újabb ellátásra is jogosulttá válik, és ezt az újabb ellátást kívánja a továbbiakban igényelni, akkor az új ellátást a választás napjától – a korábbi ellátás folyósításának leállításával – lehet megállapítani és folyósítani.

Abban az esetben, ha a munkáltató a működési körében felmerült okból mégsem tud munkát biztosítani, akkor a kismamát a kieső munkaidőre személyi alapbére (állásidőre járó bér) illeti meg.

 

Ha hónap közben más személy válik jogosulttá a családi pótlékra, részére a következő hónaptól jár az ellátás.

 

A munkabér után fizetendő szociális hozzájárulási adóból (szocho).

A tgyás összege magasabb, mert nem vonnak belőle nyugdíjjárulékot, csak adóelőleget.

Az előzetes biztosítási időt mindig a szülés napjához igazodóan nézik.

A számlán összegyűlt pénzt a fiatal a nagykorúsága elérése után kaphatja kézhez.

A tervezett munkába állás előtt 30 vagy 60 nappal.

-    Ha a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságból

     még nem telt el hat hónap, akkor 30 nappal korábban

-    Minimum hat hónapnyi fizetés nélküli szabadság igénybevételét követően

     viszont 60 nappal a tervezett munkába állás előtt.

Ha az esedékesség éve letelt, akkor az "akadály" megszűnésétől számított 30 napon belül.

A jogosultsági feltételek megléte esetén a szülés időpontja előtti 28. naptól kezdődően bármelyik nap lehet a tgyás kezdőnapja.

Annak a kismamának, aki álláskeresési támogatásról – akár járadékról, akár segélyről – megy szülési szabadságra, az álláskeresési támogatás szüneteltetésének kezdete tgyás esetén: az ellátási jogosultság megállapítását követő nap, gyes esetén: az ellátási jogosultság megállapításának napja.

Ha a baba bejegyzett (a közjegyző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt) élettársi kapcsolatban születik, akkor nincs szükség apasági elismerő nyilatkozatra! Az újszülött anyakönyvezésénél a bejegyzett élettársi kapcsolat egyenértékű a házassággal, ugyanúgy apaságot vélelmeztet: a babát a bejegyzett élettárs nevére anyakönyvezik „automatikusan”.

 

 

- az évi 6000.-/12.000.- Ft -os állami támogatás

- a  számlanyitás és számlavezetés díjmentes

- a 18 év alatt befektetett összeg adómentes

- az infláció feletti + 3 %-os kamat ( a Start értékpapírszámlára befizetett

  összegek automatikusan babakötvénybe kerülnek befektetésre, és ez az

  állampapír a teljes futamideje (?) alatt infláció feletti 3 %-os kamatot

  garantál)

 

Abban az esetben, ha a kincstári letéti számlán lévő összeg a szülő/hozzátartozó döntése alapján átkerül Start-értékpapírszámlára, azon már  akár eseti, akár rendszeres befizetésekkel növelhető.

 

A befizetések után évente a befizetések 10 %-ának megfelelő - de maximum 6000.- Ft-os - állami kamattámogatás jár. (Bizonyos esetekben ez a plusz állami támogatás a befizetett összeg 20 %-a, de maximum 12.000.- Ft is lehet)

A keresőképtelenség első napjától a biztosítottat táppénz illeti meg (tehát a munkáltatónak nem kell betegszabadságot fizetnie)

♦ ha veszélyeztetett terhesként vagy

♦ beteg gyermek ápolása címén válik keresőképtelenné.

/A felsorolás nem teljes körű!)

♦ Amennyiben a szülő 3 hónapnál többet tartózkodik valamely EGT tagállam, illetve nemzetközi szerződés alapján azonos jogállást élvező állam területén, az ellátást folyósítják

♦ Ha a szülő ebbe a körbe nem tartozó államba távozik 3 hónapot meghaladó időtartamra, a családi pótlék folyósítása szünetel a távolléte alatt

♦ Külszolgálatot vagy külföldi szolgálatot teljesítőknél: a gyermekre tekintettel egyéb szolgáltatást állapítanak meg, melynek folyósítása alatt a családi pótlék folyósítása szünetel

 

A felmondási védelem csak a rendes felmondástól védi a terhességre készülő nőt, majd kismamát, s a rendes felmondástól is csak a gyermeke 3. életévének betöltését követő 30. nap végéig (gyes igénybevétele nélkül is)!

 

Viszont vannak esetek, amikor még egy kismamának is megszűnhet a munkaviszonya: pl.

- ha lejár a határozott idejű szerződése

- a próbaidő alatt bármikor

- a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén

- vagy rendkívüli felmondáskor.

 

   TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS KÖVETKEZTÉBEN RÉSZBEN ÉRVÉNYÉT VESZTETT TARTALOM!

Csak abban az esetben jár, ha az anya

- a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy

- a biztosítás megszűnését követően bár 42 napon túl, de baleseti táppénz

  folyósításának ideje alatt, vagy

- a biztosítási jogviszony megszűnését követően, a táppénz folyósításának az

  ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül.

Milyen esetekben lehetséges a szabadság pénzbeli megváltása?

 • A munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor - abban az esetben, HA a a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg.
 • A gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően, HA a munkavállaló a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg.

     (Ahhoz, hogy a szabadságot ne vegye ki a kismama, hanem az ellenértékét

      kapja meg, közös megegyezés szükséges!)

 

 

A jelenleg hatályos törvény szerint: a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a kismama munkaviszonyát az alábbiakban meghatározott időtartam alatt:

a táppénzre való jogosultság,

b) a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés,

c) a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság [138. § (1) bekezdés],

d) a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak [138. § (5) bekezdés], illetve - a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermek hároméves koráig terjedő,

e) a külön törvény szerinti rehabilitációs járadékban részesülő személy esetén a keresőképtelenség teljes,

f) a külön törvény szerinti, örökbefogadás előtti kötelező gondozásba helyezés esetén az örökbe fogadni szándékozó munkavállalót - közösen örökbe fogadni szándékozó házastársak döntése alapján a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló házastársat - érintően a kötelező gondozásba helyezéstől számított hat hónap, illetve: ha a gyermek a hat hónap letelte előtt kikerül a gondozásból, a kötelező gondozás.

(1992. évi XXII. Törvény  90. § (1)) http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200022.tv

 

 

 

 

 

A gyed időtartama – 2010. május 1-je után született gyermekek esetén - a biztosításban töltött idővel egyezik meg, de legfeljebb a gyermek kétéves koráig tarthat.

 

- A biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, tgyás, gyed

  folyósításának idejét,

- a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél

  hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 (!) napot,

- a rehabilitációs járadék folyósításának időtartamát.

 

 

A jelenlegi szabályozás szerint: a biztosítási jogviszony megszűnését követően legfeljebb 30 napon át.

(Abban az esetben is vizsgálni kell ugyanis a folyamatos biztosítás időtartamát és a táppénzelőzményt, ha a biztosítás megszűnt, mert a biztosított csak ezek figyelembevételével jogosult legfeljebb 30 napon át passzív táppénzre.)

Kizárólag munkaviszonyban álló kismama után vehető igénybe az adókedvezmény

A munkavállalónak bármilyen, további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése előtt bejelentési kötelezettsége van

A gyes melletti munkavégzés lehetséges:

1. az eredeti munkahelyén - a fizetés nélküli szabadság
megszüntetésével

2. az eredeti munkahelyén - a fizetés nélküli szabadság
fenntartásával, határozott idejú munkaszerződéssel

3. más munkáltatónál - akár rész-, akár teljes munkaidőben, úgy,
hogy közben a régi munkaadónál a fizetés nélküli szabadságot
fenntartja.

A gyermekgondozási díj összegét nyugdíjjárulék és személyi jövedelemadó-előleg terheli.

 

 

Milyen mértékű a tgyás?

A tgyás összege a napi átlagkereset 70 %-a; a naptári napi átlagkeresetet a táppénzszabályok szerint állapítják meg.

A kérelmet  ajánlott a "Kérelem gyermekgondozási díj továbbfolyósítására" elnevezésű nyomtatványon beadni; ez megtalálható és kinyomtatható az OEP honlapjáról:
http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_NYOMTATVANY/ENYOMTATVANY/KERELEM_GYED_TOVABBFOLYOSITASAHOZ_2014.DOC

Ezt a kitöltött nyomtatványt pedig

- vagy a foglalkoztató által működtetett társadalombiztosítási kifizetőhelyhez
- vagy a foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatal

  egészségbiztosítási szakigazgatási szervéhez kell benyújtani.

A keresőtevékenységet folytató ikergyermeket/ikergyermekeket nevelő szülő gyermekgondozási segélyének összege

- 2 gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200 %-a

- 3 gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-a

- 4 gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 400 %-a (stb.)

-  A családi pótlékot teljes hónapra állapítják meg és folyósítják, az igénylés és  

a megszüntetés időpontjától függetlenül. /Ha tehát a jogosultság kezdő időpontja pl. augusztus 31-e, egész augusztusra jár a családi pótlék. Ugyanígy: arra a hónapra, amelyben a családi pótlék megszűnik, még folyósítják az ellátást, akkor is, ha pl. a

jogosultság utolsó napja a hónap első napja./

-  A családi pótlékot utólag folyósítják: a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig,

számlára utaláskor 3. napjáig.

 

 

A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt kapcsolat.

Az adóalap nem a bruttó jövedelem, hanem annak a 27 % adóalap-kiegészítéssel növelt összege (a szuperbruttó).

Tehát 100.000.- Ft bruttó jövedelem esetén az adóalap: 127.000. – Ft, tehát az szja- t a bruttó bér 127 %- a után kell leróni.

/A szuperbruttósított adóalap csökkenthető a családi kedvezménnyel./

 

 

Az egy háztartásban élők számát és jövedelmi viszonyait, valamint valamennyi méltánylást érdemlő körülményt.

 

 

 ♦ Ha az új ellátás: a táppénz vagy a tgyás vagy a gyed, akkor vagy a

   munkáltatóhoz vagy  az Egészségbiztosítási Pénztár regionális szervéhez

♦ ha a választott új ellátás a gyes vagy a gyet, akkor az Államkincstár illetékes

   igazgatóságához kell benyújtani az igénylést, a folyósítás alatt álló, régi ellátás

  megszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt.

 

  TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS MIATT CSAK A "KIVÉTELEK" FIGYELEMBEVÉTELÉVEL ÉRVÉNYES

  TARTALOM!

 

  A fenti információk csak a 2014. január 1-je előtt született gyermekek utáni ellátások közti

  választás esetében érvényesek.

A gyed mellett még napi 4 órában sem lehet kereső tevékenységet folytatni. Viszont ha a gyermek már elmúlt 1 éves, akkor le lehet mondani a gyed-et, és a következő naptól lehet igényelni a gyes-t, amely mellett viszont – a jelenlegi törvényi szabályozás szerint – időkorlátozás nélkül lehet dolgozni. 

Igen, koraszülés esetén az igénybevételnek külön szabályozása van, hiszen ebben az esetben a baba még hosszabb ideig kórházi gondozásra, felügyeletre szorulhat.

 

Ha a gyermeket kórházban ápolják/ gondozzák, a szülési szabadság igénybe nem vett részét a gyermeknek a kórházból való elbocsátása után – a szülést követő egy éven belül! – is igénybe lehet venni.

Nem.

A gyet ("főállású anyaság") időtartama nem számít munkaviszonyban töltött időnek, viszont nyugdíjszerző időként tartják nyilván.

Nem. 2012-ben törvénybe iktatták, hogy a szülők kizárólag a Magyar Államkincstár kirendeltségeiben nyithatnak gyermekeik számára Start-számlát.

Ha ellátást akarsz kapni (tgyás, gyed), akkor a gyerkőc egyéves koráig ne vállalj sehány órában munkát. Utána lehetséges a gyed mellett is, - időkorlátozás nélkül.

Igen: az ellátás időtartama – a nyugdíjjárulék levonása mellett – szolgálati időnek számít.

 

 


Igen, annak igazolásával, hogy a munkaviszonya fennállt/fennáll 2014. január 1-jén/1-től.

 

A terhességi-gyermekágyi segélyhez szükséges 365 napi biztosítási időbe a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejéből legfeljebb 180 nap számítható be.

Igen, de csak abban az esetben, ha az ellátás nem ugyanazon gyermek után jár (mint a gyes/gyet/gyed)

Nem, ha az új munkáltatónál ugyanazon gyermek után igényel ismételten gyed-et.

Nem, - a gyet-en lévők változatlanul csak maximum heti 30 órában végezhetnek kereső tevékenységet (kivétel: az otthoni munkavégzés, az ugyanis időbeli korlát nélkül folytatható).

 

Nincs, ugyanis 2012. október 1-től Start-értékpapírszámla kizárólag a Magyar Államkincstárnál nyitható.

Igen.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek/igénylésnek az illetékes egészségbiztosítási pénztárhoz (kifizetőhelyhez) való megérkezése napjától számított 22 munkanap.

 

 

 

Igen.
Egyetlen feltétele annak igazolása, hogy az anya legalább négyszer megjelent terhesgondozáson. Az erről szóló eredeti orvosi igazolást csatolni kell az anyasági támogatás formanyomtatványához.

Abban az esetben, ha az anya a terhesség alatt minimum 5 hónapig megszakítás nélkül külföldön tartózkodott, és ezt hitelt érdemlően igazolni tudja, akkor az igénylés mellé nem kell csatolni orvosi igazolást.

Igen, az élettársak év közben csak a közös gyermekre való tekintettel járó családi kedvezményt oszthatják meg, a magzat és az élettárs gyermek után járó kedvezményt csak az adóbevallásban (munkáltatói adó-megállapításban) vehetik megosztottan figyelembe.

Van-e levonás a tgyás-ból és a gyed-ből?

Igen, a tgyás-ból csak adóelőleget, míg a gyed-ből az adóelőlegen kívül 9,5 % nyugdíjjárulékot is vonnak.

 

2011. április 30-át követően a veszélyeztetett terhesség miatti keresőképtelenség esetén a munkavállaló kismamának már az első naptól táppénz jár, nem pedig a munkaadó által finanszírozott betegszabadság.

A nem a terhesség veszélyeztetettsége miatti keresőképtelenség esetén a keresőképtelenség évi első 15 „munkanapjára” viszont változatlanul a betegszabadságot lehet igénybe venni.