Munkánk
során sokféle családmodellel találkozunk; gyakran keresik meg
kérdéseikkel a Tanodát  olyan kismamák, akik a második-harmadik
kapcsolatukban várnak/nevelnek babát/kisebb gyermeket, miközben már
majdnem-felnőtt (középiskolás) gyermekeik is vannak.

Elsősorban az  ő tájékoztatásukra mondjuk el az alábbi tudnivalót, mert úgy tűnik, ez évről-évre visszatérő problémát jelent.

-
Azt már minden érintett tudja, hogy a családi adókedvezmény a családi
pótlék-jogosultsághoz kötött, azaz: az szja törvény szerint a szülőnek
addig jár gyermekei után a családi kedvezmény, ameddig a gyermekek után
családi pótlékra is jogosult.

- A júniusi érettségi épp' ezért mindig "fordulópontot"
jelent, hiszen az után a gyermek után, aki befejezi a közoktatási
intézményben a tanulmányait - és egyetemen/főiskolán továbbtanul -
nálunk (itt Magyarországon) a szülők már nem jogosultak a családi
pótlékra, s ilyen módon elvesztik a családi adókedvezménynek az egyik kedvezményezett
eltartottra vonatkozó összegét is.
Azért fogalmaztuk így, mert -
ahogy már sokszor leírtuk -, ha több eltartott gyermek is van a
családban, a családi adókedvezmény
megállapításakor azért figyelembe veszik a már egyetemista vagy
főiskolás
diákot is.

Az induló példánknál maradva: ha a
családban az újszülött babán kívül van még egy 15 éves gimnazista és egy
továbbtanuló egyetemista, akkor bár a szülő már csak két
"kedvezményezett eltartott" után kap családi pótlékot, tehát csak a két
"kisebb" után veheti igénybe a családi adókedvezményt,  ám annak
mértéke/összege "háromgyermekesként" számítódik.
/Jó, ha tudjátok, hogy nem csak az életkor húz határvonalat
ilyenkor, hiszen abban az esetben, ha a gyermek - bár betöltötte a
18.életévét - továbbra is a közoktatásban marad, jár utána a
családi pótlék, s így a családi adókedvezmény is - annak a tanévnek a
végéig, amelyben a 20. életévét - sajátos nevelési igényű gyermek esetén
a 23. életévét - betölti./


Tudni kell, hogy a munkavállalónak kell módosítani a családi kedvezmény érvényesítésére a munkáltatónak adott nyilatkozatát!

Ennek hiányában ugyanis  az adókedvezmény jogosulatlan igénybevétele történne (és emiatt jövőre bírság és a kifizetési különbözet is terhelné a családot).


Úgy tűnik, ezt újra és újra el kell mondanunk, tehát ébresztő!
Ha valaki hasonló élethelyzetben esetleg még nem módosította még a nyilatkozatát, gyorsan pótolja!