Mit kaphatok, ha kisbabám születik?

Alanyi jogon járó juttatás

 

1.ANYASÁGI TÁMOGATÁS:

Kinek jár:

 

-  a
szülést követően annak a nőnek, aki terhessége alatt legalább 4 alkalommal
(koraszülés esetén legalább egyszer) részt vett terhes gondozáson.

 

- az örökbefogadó szülőnek, ha a születést követő 6 hónapon belül az örökbefogadást
jogerősen engedélyezték

- a gyámnak, ha a gyermek a születését követő 6 hónapon belül a gondozásába került

Összege: gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 225%-a  ikergyermekek esetén
300%-a . 

 

2. GYERMEKGONDOZÁSI
SEGÉLY (GYES)

Kinek
jár?

Jogosult
a szülő, nevelőszülő, gyám

- a
gyermek 3. életévének betöltéséig

-
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén a gyermek 10 éves
koráig

-
ikreknél a tankötelessé válás évének végéig (amennyiben az ikergyermekek
esetében a tankötelesség éve nem egyezik meg, a legkésőbb tankötelessé váló
gyermeket kell figyelembe venni). 

A
gyermek 1 éves kora után a nagyszülő is igényelheti a gyest, amennyiben a
gyermek gondozása a szülő háztartásában történik, és a szülők lemondanak a gyes
folyósításáról a nagyszülő részére. Nem jár gyermekgondozási segély a
nagyszülőnek, ha a gyermek óvodába, bölcsödébe jár. 

Összege:
28.500 Ft, ikrek esetén ez az összeg gyermekenként értendő.

 

Munkavégzés
gyes mellett:

A
gyermek 1 éves kora után a gyermekgondozási segélyben részesülő szülő korlátlanul
folytathat keresőtevékenységet. Továbbra is időkorlátozás nélkül dolgozhat, ha
a munkavégzés az otthonában történik. Tartósan beteg gyermek után folyósított
gyes mellett a szülő időbeli korlátozás nélkül dolgozhat, a nagyszülő pedig
csak a gyermek 3 éves kora után folytathat keresőtevékenységet.

 

3. GYERMEKNEVELÉSI
TÁMOGATÁS (GYET)

Jogosult
az a szülő, nevelőszülő vagy gyám, aki saját háztartásában nevel három vagy
több kiskorú gyermeket. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétől a 8.
életév betöltéséig jár. A GYET- ben részesülő szülő kereső tevékenységet heti
30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy dolgozhat időbeli
korlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Összege:
28500Ft , ebből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra. 

 

4.CSALÁDI PÓTLÉK (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás)

 

Családi pótlékra jogosult a szülő, örökbefogadó szülő,
nevelőszülő és gyám a gyermek tankötelességének teljes
időtartamára, a tankötelezettség megszűnése után közoktatási intézményben
tanuló gyermek után annak a tanévnek a végéig, amelyben a gyermek a 20. évét
betölti,  sajátos nevelési igényű, fogyatékossági támogatásra nem
jogosult gyermek esetén annak a tanévnek a végéig, amelyben a 23. évét betölti,
illetve súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek után a tankötelezettség teljesítésének
a végéig. 

Összege:

 • egy gyermekes család esetén 12.200 Ft
 • egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 Ft
 • kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300 Ft
 • két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800 Ft
 • három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16.000 Ft
 • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén
  gyermekenként 17.000 Ft
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő
  család esetén 23.300 Ft
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló
  esetén 25.900 Ft

Magasabb összegű
családi pótlékot az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 1. sz. mellékletében
sorolt betegségek után folyósítanak, illetve 1500g születési súly alatt különös
betegség nélkül is a gyermek 3 éves koráig.

5.Helyi önkormányzatok által adható születési támogatás

Több önkormányzat ad születési támogatást a baba születésekor.
Ennek mértékét, és a feltételeit az önkormányzat rendeletben határozza meg.
Érdemes utánajárni, hiszen ez a juttatás több tízezer forintot is jelenthet a
családnak. Néhány településen, kerületben a folyósítás feltétele, hogy az egyik
szülő a baba születését megelőzően legalább 1 éven keresztül bejelentett
lakhellyel rendelkezzen ott, de vannak olyan helyek is, ahol a támogatást
jövedelmi, vagyoni helyzethez kötik. 

 

www.elintezzuk.hu