Jogszabályok

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298

 

2013. évi V. törvény

a Polgári
Törvénykönyvről
1

(…)

 

NEGYEDIK KÖNYV

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298
2013. évi V. törvény
Hatályos: 2014.03.15 -

2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről

http://www.complex.hu/kzldat/t1300190.htm/t1300190.htm

 

2013. évi CXC. törvény
-
a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi
CLXXIV. törvény módosításáról

 

1. § A fiatalok életkezdési támogatásáról
szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Fétám tv.)
1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166014.255856

537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.
31.) Korm. rendelet módosítása

(...)

8. §9

    http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700083.TV                                                          

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700083.TV
                                         

 

                                            2013. évi CCXXIV. törvény

egyes törvényeknek a
gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális
hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő
módosításáról

 

2011. évi CLVI. törvény - egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100156.TV

 

(...)

 

A gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

 

462/D. §

 

Ebtv. 42/B. §

(1) A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya esetében a szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.