Ebtv. (1997. évi LXXXIII. törvény, azaz Egészségbiztosítási törvény)

 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700083.tv

 

 

42/D. § (1) A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.

(2) A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a 48. § (2)-(5) bekezdése szerint kell megállapítani.

(3)

(4) A 48. § (2)-(3) bekezdése alapján maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig - hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.

(5) Ha a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermek után és ugyanazon személy számára ismételten állapítják meg, úgy a díj összege azonos lesz az első ízben megállapított, de a (4) bekezdésben foglaltak szerint korrigált díj összegével.

(6) Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult gyermekgondozási díjra, a jogviszonyonként megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az ellátás összege egybeszámítás esetén sem haladhatja meg az (1) bekezdésben megállapított legmagasabb összeget.

 

48. § (1)

(2) A táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért, pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem (a továbbiakban: jövedelem) naptári napi átlaga alapján kell megállapítani.

(3) Ha a biztosított a (2) bekezdésben megjelölt időtartam alatt nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdő napját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idő folyamatos. A folyamatos biztosítási idő [46. § (7) bek.] megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.

(4) Ha a biztosított a (2)-(3) bekezdésben (irányadó időszakban) táppénzalapként meghatározott jövedelemmel nem rendelkezik, táppénzét - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz alapja a szerződés szerinti, ennek hiányában a tényleges jövedelem.

(5) Ha a biztosítottnak azért nem volt a (2)-(3) bekezdés szerint figyelembe vehető jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesült, a táppénz naptári napi összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani, ha az a (4) bekezdés szerint megállapított összegnél kedvezőbb.

 

 

 

 mandy82 on 2011, június 12 - 14:39

A segítségére lenne szükségem. Nem tudom, hogy kihez fordulhatnék, mert mindenhol falba ütközök. Olyan problémám van, hogy 2006.szept.1-2007.máj.31-ig dolgoztam egy iskolában, majd 2007.jún. 01-től még mingig egy cégnél. A munkaviszonyom tehát folyamatos. A fiammal 2008. júl. 09-2010. júl 09-ig voltam gyeden. Utána 2010. júl. 10-2010. nov. 04-ig táppénzen, majd mikor megszületett a lányom 2010.11.05-én, ugye terhességi gyermekágyi segélyen és majd most újra gyeden. A baj az, hogy a könyvelő a táppézem alapján számoltatta ki a tgyást és a gyedet. A tgyás, így 35.000Ft....a gyed meg ennél kevesebb lesz. Az egyik ismerősöm ugyanígy járt és neki végül egy főkönyvelő elintézte, hogy visszamenőleg újraszámolják az egészet, mert ő úgy tudja, hogy törvény nem írja elő, hogy táppénz alapján számoljanak tgyást és gyedet. Hova forduljak, hogy rendezni tudjam és kicsit több pénzt kapjak?!
Nagyon köszönöm a segítségedet előre is!!!!!!!

Szakértő on 2011, június 12 - 19:30

Kedves Mandy!

Megértjük a kétségbeesésedet, és szeretnénk is gyorsan válaszolni, tehát: kattints a Kártyaigénylés menüpontra!

Addig is üdvözöl,

a Kismamatanoda :)

maraq on 2010, május 11 - 16:40

Kedves Szakértő!

 

2001 óta állok közalkalmazotti jogviszonyban, tanárként. 2004-ben született meg a nagyobbik fiam, vele maximális gyedet kaptam, akkor ez 83000 Ft volt. 2007 szeptember 1-én iskolát váltottam, de áthelyezéssel, tehát a jogviszonyom folyamatos. 2009 februárjában derült ki, hogy ismét babát várok, a tanév végéig tanítottam, utána a szokásos nyári szabadság következett. 2009. augusztus 24-től betegszabadságon, majd táppénzen voltam, október 12-én született meg a kisebbik fiam. Attól a naptól kaptam a tgyást március 28-ig. Áprilisban már gyedet kaptam, 70000Ft-ot. Ezt nagyon kevésnek találom, többre számítottam. A szerződés szerinti havi bruttó illetményem 164000Ft volt 2009-ben, de erre mindig jött még valami, túlóra, vizsgáztatás. Az igazolás szerint 2009-ben az egészségbiztosítási alapom 1540304 Ft volt, ez valószínűleg csak szeptember elejéig a fizetés és a 70%-os betegszabadság, ugye? Miért lett vajon ilyen kevés a gyed? Azt pontosan miből számítják ki?

Válaszodat előre is köszönöm: Mara