http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700083.TV

 

 

 

                                          1997.
évi LXXXIII. törvény

                                    a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

                                                                        

(…)

 

                                                      
Gyermekgondozási
díj

                                                                       (...)

 

42/C. § Nem jár a
gyermekgondozási díj, ha

 


a) a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt
bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog
védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység
díjazását - ellenében munkát végez vagy hatósági engedélyhez
kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja;

 


b) a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt -
munkavégzés nélkül - megkapja a teljes keresetét, ha a keresetét
részben kapja meg, csak az elmaradt kereset után jár
gyermekgondozási díj;

 


c) a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban
- ide nem értve a táppénzt, a baleseti táppénzt, a
terhességi-gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási díjat, a
gyermekgondozási támogatást, az álláskeresési járadékot és
segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint
az álláskeresést ösztönző juttatást - részesül;

 


d) a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték,
nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan
bentlakásos szociális intézményben helyezték el;

 


e) a
gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben
(bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték
el,
kivéve, ha a gyermek 1 éves kora
után a jogosult keresőtevékenységet folytat,
továbbá
ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást
nyújtó intézményi elhelyezést;

 


f) a jogosult előzetes letartóztatásban van
vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti;

 


g) a gyermekgondozási díj első igénybevétele
a gyermek egy éves kora után kezdődik, az első igénybevétel
első napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen
jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme
alatt álló alkotásért járó díjazást és a nevelőszülői
foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását -
ellenében munkát végez vagy hatósági engedélyhez kötött
keresőtevékenységet személyesen folytat, kivéve, ha az igénylő
a gyermekre tekintettel terhességi-gyermekágyi segélyt vett
igénybe, vagy a gyermekgondozási díjban részesülő meghal.