http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV

                                                    
1997. évi XXXI. törvény

                      
a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról
1

    (...)

 

                                      Gyermekek napközbeni ellátása

 

41. § (1)251
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek
életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását,
nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni
azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói
munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő
programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb
ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A
napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások
időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.


(2)252
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek
számára kell biztosítani,


a)253
akinek fejlődése érdekében állandó
napközbeni ellátásra van szüksége,


b)254
akit egyedülálló vagy időskorú személy
nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket
nevelnek,
kivéve azt, akire nézve eltartója
gyermekgondozási díjban részesül,


c) akinek a szülője, gondozója szociális
helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.


(3)255
A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának
megfelelően -


a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde,


b) a családi napközi,


c) a családi gyermekfelügyelet,


d) a házi gyermekfelügyelet,


e) az alternatív napközbeni ellátás.

(4)256