A Munka Törvénykönyve – 1992.évi XXII. törvény 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16346.576565

(...)

85. § (1) A nőt terhessége megállapításától gyermeke egyéves koráig - munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi véleménybemutatása alapján - az állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munkakörbe kell ideiglenesen áthelyezni, vagy meglévő munkakörében a munkafeltételeket kell megfelelően módosítani. Az új munkakör kijelöléséhez a munkavállaló hozzájárulása szükséges.

(2) Az (1) bekezdés alapján ideiglenesen áthelyezett, illetőleg áthelyezés nélkül módosított munkafeltételek mellett foglalkoztatott nő munkabére nem lehet kevesebb előző átlagkereseténél. Ha a munkáltató nem tud az egészségi állapotának megfelelő munkakört biztosítani, akkor a nőt a munkavégzés alól fel kell menteni, és erre az időre részére az állásidőre járó munkabért kell folyósítani.

(3) A munkáltató a munkaviszony fennállása alatt megváltozott munkaképességűvé vált munkavállalót köteles - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - az állapotának megfelelő munkakörben tovább foglalkoztatni.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem nem vonatkozik a munkavállaló munkaviszonyának felmondására, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül [87/A. § (1) bekezdés].

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem fennállása szempontjából a felmondás közlésének időpontja az irányadó.

(5) A (2) és (4) bekezdés rendelkezései a csoportos létszámcsökkentés végrehajtása során nem alkalmazhatóak.

(6) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti védelem a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül azt a szülőt illeti meg, aki a fizetés nélküli szabadságot utoljára igénybe vette

 

 toth.beatrix@cib.hu on 2014, február 12 - 10:13

Kedves Kismama Tanoda!
Már most sok segítséget kaptam az oldaltól, de most a munkahelyemen egy olyan helyzetbe kerültem amit magamtól már nem sikerül megoldanom. Korábban a bérembe be volt építve egy pótlék amelyet a cégem 2014.01.31-től eltörölt. Én a munkaügyi osztálynak 2013.11-ben jeleztem, hogy kismama vagyok. Jelenleg ezzel a szerződésmódosítással a jövedelmem 10%-át veszik el. Tudok-e tenni ellene valamit, a munka törvénykönyvében van-e olyan rész ami erre az esetre is kitér? A választ előre is köszönöm. Üdvözlettel, Benes Beatrix