Jogszabályok

 

1997. évi LXXXIII. törvény - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól1

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700083.TV

(…)

 

 

2012. évi I. törvény - a munka törvénykönyvéről

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143671.602679 

 

(...) 

126. § (1) A munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki.

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvérõl* (hatályos: 2012. július 1-től)

(…)

 38. A felmondás

 

65. §

(1) A munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti.

(2) A felek megállapodása esetén – legfeljebb a munkaviszony kezdetétõl számított egy évig – a munkaviszony felmondással nem szüntethetõ meg.

 

(3) A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt

 

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvérõl* (hatályos: 2012. július 1-től)

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvérõl* (hatályos: 2012. július 1-től)

 

RÉSZMUNKAIDŐ BIZTOSÍTÁSA (a gyermek hároméves koráig)

 

IX. FEJEZET

A MUNKASZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSA

 

(…)

 

61. §

 

(1) A munkáltató a munkakörök megjelölésével tájékoztatja a munkavállalókat

a) a teljes vagy részmunkaidõs,

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvérõl* (hatályos: 2012. július 1-től)

 

30. A munkaszerzõdéstõl eltérõ foglalkoztatás

 

53. §

(1) A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerzõdéstõl eltérõ munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni.

 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvérõl* (hatályos: 2012. július 1-től)

 

58. Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések

113. § (1) A munka- és pihenõidõre vonatkozó szabályokat a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni

a) a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig,

b) a gyermekét egyedül nevelõ munkavállaló esetén gyermeke hároméves koráig,

A PÓTSZABADSÁG MÉRTÉKE (16 év alatti gyermeket/gyermekeket nevelőknél)

 

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvérõl* (hatályos: 2012. július 1-től)

 

 

 

118. §

(1) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb

a) egy gyermeke után kettõ,

b) két gyermeke után négy,

c) kettõnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár.

 

JOGSZERZŐ IDŐ (FELMONDÁSNÁL, VÉGKIELÉGÍTÉSNÉL)

 

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvérõl* (hatályos: 2012. július 1-től)

 

69. § (1) A felmondási idõ harminc nap.

(2) A munkáltató felmondása esetén a felmondási idõ a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

a) három év után öt nappal,

MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám                           MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA

2012. február 1., szerda

 

Tartalomjegyzék

 

6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet          A terhességi-gyermekágyi segélyben és

1992. évi XXII. Törvény­ - a Munka Törvénykönyvéről

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16346.576565

 

 

1992. évi XXII. Törvény - a Munka Törvénykönyvéről

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200022.tv

(…) 

A szabadság kiadása

134. § (1) A szabadság kiadásának időpontját - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató határozza meg.

1992. évi XXII. Törvény - a Munka Törvénykönyvéről

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200022.tv

(…)

 

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok

94/A. § (1) Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerint

2011. évi CV. törvény

egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2011.07.27 -

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139114.519467

 

 

 

211.§ (…)

 

1992. évi XXII. Törvény - a Munka Törvénykönyvéről

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16346.514415

 

X. Fejezet

A vezető állású munkavállalóra vonatkozó
eltérő rendelkezések

 

 

190. § (1) A vezetőre a 79. § (5) bekezdésében meghatározott tilalom nem terjed ki.